Välkommen till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
SKÅJ
Hösten:
Sex Hjulbordsresor:
Två till Mackmyra samt till Eskilstuna, Arboga, Wadköping (Örebro) och julkonsertresa med (h)julbord till Opera på Skäret.
Mer om resorna här!

Kom och åk med SKÅJ...
SKåJ är en ideell förening, som verkar för restaurering, bevarande och användning av äldre järnvägsfordon, främst från 1930 - 1960-talen.
SKåJ anordnar resor både för allmän-heten och större eller mindre grupper och sällskap. Vi vill förmedla den speciella känslan av att åka tåg i mitten av förra seklet. Det blir återuppväckta minnen för en del, en helt ny upplevelse för andra.
Du kan njuta av en god måltid
i en restaurangvagn eller sjunka ned i en skön 1:a-klass fåtölj

...eller besök SKÅJs historiska lok- och vagn-samlingar!
På SKåJs muséer i Sala och Krylbo lokstallar finns en samling av svenska ånglok och elektrolok samt person- och godsvagnar med koppling till järvägens utveckling under 1900-talet.
Museerna hålls öppna efter överens-kommelse på telefon 018 36 76 71, kvällar.

Lokstallet i Krylbo
 Det har varit  6775 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP